Nova normativa sobre les bosses de plàstic

with No hi ha comentaris

Amb data 19 de maig, s'ha publicat en el BOE el Reial Decret 293/2018 de 18 de maig sobre reducció del consum de bosses de plàstic per part del Ministeri de Medi Ambient.

Establix la prohibició, a partir d' 1 de juliol, d' entregar gratuïtament als consumidors bosses de plàstic, amb l'excepció de què es consideren molt lleugeres (és a dir, de grossària inferior a 15 microns) així com a les que tinguen un percentatge del menys el 70 per cent de plàstic reciclatge (d'entre les de grossària igual o superior a 50 microns) .

La resta de bosses hauran de cobrar-se, establint-se en un annex del Reial Decret els preus orientatius.

El document pot descarregar-se des d' açí.